B.O.S. Slovakia, a.s.

Rating a informácie o B.O.S. Slovakia, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre B.O.S. Slovakia, a.s. 63568 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 12. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9987% spoločností je horších ako B.O.S. Slovakia, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti B.O.S. Slovakia, a.s." href="http://b-o-s-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://b-o-s-slovakia.sk-rating.com/b-o-s-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating B.O.S. Slovakia, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating B.O.S. Slovakia, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia